BĄDŹ
NA BIEŻĄCO

WSZYSTKIE PRODUKTY
Z TEJ SERII:
Grafiki stanowią jedynie wizualizację nazwy smaku. ™ & © Frito Lay Trading Company (Poland) GmbH, Pepsico Inc. Lay's, Lay's Appetite, Lay's Stix, Lay's Strong, Lay's Scoops – znaki oraz nazwy towarowe zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zachodnia 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061745, NIP: 529-13-47-721, REGON: 012688286, kapitał zakładowy 149.368.100,00 zł
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ